Kontaktné informácie

Kontaktné údaje

BANA Martin, s.r.o.
Francúzskych partizánov 2989/46
038 61 Vrútky
Slovensko

Fakturačné údaje
BANA Martin, s.r.o.
Francúzskych partizánov 2989/46
038 61 Vrútky
Slovensk

IČO: 46 372 784
DIČ: 202 336 1516
IČ DPH: SK 202 336 1516

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5080559965 / 0900
IBAN: SK71 0900 0000 0050 8055 9965

Kontakty
Tel.: +421 948 114 483
E-mail: banask@banask.sk

Kamenná prevádzka
Francúzskych partizánov 2989/46
038 61 Vrútky
Slovensko

Zodpovedný vedúci: Libor Židek

Otváracie hodiny:
Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 16:30
Piatok: 8:00 – 15:00
Sobota: Zavreté-info na telefóne
Nedeľa: Zavreté-info na telefóne
Obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00